Tarifa

Tarifa e kopshtit

A jeni prind i dy apo më shumë fëmijëve? Mos e humbisni zbritjen prej 10% për fëmijë duke sjellë dy apo më shumë fëmijë nga familja juaj.

Gjithashtu mos humbisni zbritjen prej 5% në rast se paguani tarifën vjetore në formë parapagese (Shtator-Gusht )

Shtator-Gusht  Kopshti dhe parashkollori
Pagesa mujore 16,500 lek te reja

  • Pagesat e kopshtit duhet të kryhen nga data 1-5 të çdo muaji.

  • Ju mund të shkarkoni formularin e regjistrimit në linkun më poshtë dhe pasi ta keni plotësuar dërgojeni tek  info@kopshtiadventist.al

 Formulari i Regjistrimit

Tarifa e rregjistrimit për mjetet dhe materialet didaktike është 2.500 lek te reja.

Nëse keni pyetje, ju lutemi të na kontaktoni. Ju mirëpresim në Shtator!