Elda Bashkimi

Më quajnë Elda Bashkimi.

Jam diplomuar në Fakultetin e Mësuesisë në Ciklin e Ulët Parashkollor.Vij nga një eksperiencë e gjate në fushën e mësuesisë si mësuese didaktike me fëmijët e moshës 5-6 vjeçare. Si nënë e dy fëmijëve e kuptoj rëndësinë e rritjes dhe zhvillimit të fëmijëve.Është një punë që kërkon vëmendje, durim, përkushtim dhe shumë dashuri. E dua punën time, i dua shumë fëmijët dhe jam e lumtur që punoj me ta. Çdo fëmijë është një dhuratë nga Zoti dhe është privilegji im që të përmbush të gjitha nevojat e tyre.

Synimi im është kënaqësia e fëmijëve dhe edukimi i tyre me vlerat e vërteta kristiane.Falenderoj Zotin qe me dha mundesine te jem pjese e stafit te kopshtit Adventist